Header 1Header 2Pisgah rockgarden

Tracks & Trails ontwerpt en bouwt sinds 2006 duurzame mountainbikeroutes en skill parks in nauwe samenwerking met lokale grondeigenaren en mountainbikers. Sinds 2016 ontwerpt en bouwt Tracks & Trails ook duurzame ruiter- en wandelroutes. Ook voert Tracks & Trails risicoanalyses uit voor mountainbikeroutes en wedstrijdparcoursen. Vrijetijdsondernemers die geinteresseerd zijn in mountainbikers of ruiters als doelgroep kunnen Tracks & Trails inhuren voor praktische adviezen op het gebied van faciliteiten en marketing.

Een duurzame route voldoet aan de volgende eisen:

  • veroorzaakt geen schade aan bodem, aardkundige waarden, erfgoed en flora;
  • minimaliseert de verstoring van fauna;
  • minimaliseert de overlast voor andere bosbezoekers;
  • wordt bij voorkeur gebouwd en beheerd met hulp van vrijwilligers;
  • is mooi, uitdagend en veilig om te rijden;
  • zorgt voor economische spin-off.

 

Tracks & Trails is momenteel betrokken bij bijna 50 projecten in voorbereiding. Deze projecten zitten in de initiëring-, ontwerp-, toestemming-, vergunning- of financieringfase. Projecten waarbij in het veld gewerkt wordt aan uitvoering zijn:

- Bikepark Katwijk: Rondom de schaatsbaan van de Goerie wordt aan een bikepark gewerkt, met name gericht op kinderen. Het basispad voor XC gebruik ligt er en binnenkort wordt de North shore gebouwd en een pumplijn.

- Zaltbommel: In Zaltbommel wordt door lokale bikers gewerkt aan een bikepark op een afgedekte vuilstort. Tracks & Trails gaat 80 ton rotsen omvormen tot rockgardens.

 

 

 

 

1453625174P1090859.JPG
138583875820131130001.JPG