Header 1Header 2Pisgah rockgarden

Tracks & Trails ontwerpt en bouwt sinds 2006 duurzame mountainbikeroutes en skill parks in nauwe samenwerking met lokale grondeigenaren en mountainbikers. Sinds 2016 ontwerpt en bouwt Tracks & Trails ook duurzame ruiter- en wandelroutes. Ook voert Tracks & Trails risicoanalyses uit voor mountainbikeroutes en wedstrijdparcoursen. Vrijetijdsondernemers die geinteresseerd zijn in mountainbikers of ruiters als doelgroep kunnen Tracks & Trails inhuren voor praktische adviezen op het gebied van faciliteiten en marketing.

Een duurzame route voldoet aan de volgende eisen:

  • veroorzaakt geen schade aan bodem, aardkundige waarden, erfgoed en flora;
  • minimaliseert de verstoring van fauna;
  • minimaliseert de overlast voor andere bosbezoekers;
  • wordt bij voorkeur gebouwd en beheerd met hulp van vrijwilligers;
  • is mooi, uitdagend en veilig om te rijden;
  • zorgt voor economische spin-off.

Tracks & Trails is momenteel betrokken bij bijna 50 projecten in voorbereiding. Deze projecten zitten in de initiëring-, ontwerp-, toestemming-, vergunning- of financieringfase. Projecten waarbij in het veld gewerkt wordt aan uitvoering zijn:

- Austerlitz: De route Austerlitz bestaat al geruime tijd, maar is weinig uitdagend en er zijn veel stukken erg modderig. Het gebied is vrijwel volledig vlak, dus het is een prima route voor mensen die niet te veel willen klimmen. De singletracks die worden toegevoegd worden dan ook relatief eenvoudig gehouden en bovendien is het mogelijk om de oude route te blijven rijden, omdat de singletracks er parallel aan liggen, De singletracks zijn vooral ingepland langs de modderige trajecten, zodat je die over kan slaan. Een goede route voor beginners en families dus. De route kan (hoeft niet) zodirect fors worden verlengd door een lange lus richting het zuiden. Hierbij wordt een stuk van de route Zeist meegenomen, maar je rijdt terug via een nieuwe singletrack van 4,5 km lengte. In totaal wordt er 7,5 km nieuwe singletrack aangelegd.  

-Holten en Hellendoorn: Deze routes op de Sallandse Heuvelrug hebben begin 2016 al een forse upgrade gehad, maar er waren nog een aantal singletracks blijven liggen. Die worden momenteel aangelegd. Vooral het oostelijke deel van de route Holten, die als zeer saai bekend staat, krijgt een grote upgrade met ruim 3 km nieuwe singletrack. Aan de westkant komt een fraaie singletrack te liggen op een plek waar je nu over asfalt een lange afdaling rijdt.

-Reggedalroute: Deze route vormt een 8 met de route Hellendoorn. Het nieuwe stuk bestaat voor een aanzienlijk deel uit bestaande paden, zandwegen en fietspaden, waardoor deze route prima geschikt is voor een rustige rit en voor beginners en families. Er worden drie singletracks gebouwd voor deze route.

- Lauwersoog: De route Lauwersoog bestaat vooral uit nieuw gebouwde singletrack met twee stukken verharde fietspad om van het ene naar het andere bosgebied te komen. De route wordt afgerond voor het vogelbroedseizoen.

 

 

 

138583881220131130022.JPG
1398798331Wethouder.jpg