Header 1Header 2Pisgah rockgarden

Tracks & Trails ontwerpt en bouwt sinds 2006 duurzame mountainbikeroutes en skill parks in nauwe samenwerking met lokale grondeigenaren en mountainbikers. Sinds 2016 ontwerpt en bouwt Tracks & Trails ook duurzame ruiter- en wandelroutes. Ook voert Tracks & Trails risicoanalyses uit voor mountainbikeroutes en wedstrijdparcoursen. Vrijetijdsondernemers die geinteresseerd zijn in mountainbikers of ruiters als doelgroep kunnen Tracks & Trails inhuren voor praktische adviezen op het gebied van faciliteiten en marketing.

Een duurzame route voldoet aan de volgende eisen:

  • veroorzaakt geen schade aan bodem, aardkundige waarden, erfgoed en flora;
  • minimaliseert de verstoring van fauna;
  • minimaliseert de overlast voor andere bosbezoekers;
  • wordt bij voorkeur gebouwd en beheerd met hulp van vrijwilligers;
  • is mooi, uitdagend en veilig om te rijden;
  • zorgt voor economische spin-off.

Tracks & Trails is momenteel betrokken bij talloze projecten in voorbereiding. Deze projecten zitten in de initiëring-, ontwerp-, toestemming-, vergunning- of financieringfase. Projecten waarbij in het veld gewerkt wordt aan uitvoering zijn:

-Mountainbikeroute Lage Vuursche: Nog één stuk op landgoed Pijnenburg en bij Staatsbosbeheer en dan is de route klaar. 

-Mountainbikeroute Hoge Vuursche: Aansluitend aan de route Lage Vuursche wordt er volop gewerkt aan een tweede route met ongeveer 12 km nieuwe singletrack. 

-Mountainbikeroute Tilburg: De aanleg gaat begin januari weer van start nu de omgevingsvergunning is verleend. 

- Mountainbikeroute Sint Pietersberg, Maastricht: Op 22 december is de route geopend door Bart Brentjens. Er wordt nog wel volop gewerkt om de route ook begaanbaar te krijgen bij natte omstandigheden. De berg is een taaie tegenstander. 

-Mountainbike route Holten: In januari wordt nog een singletrack toegevoegd aan de route Holten. Zo wordt er weer een minder mooi stuk uitgehaald. 

-Mountainbikeroute Sibculo: Er is weer toestemming om een paar extra singletracks te bouwen op de route Sibculo. Die worden in januari gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

1453625135P1090857.JPG
137936031520130916MTBklusdag1199klein.jpg