Header 1Header 2Pisgah rockgarden

Tracks & Trails ontwerpt en bouwt sinds 2006 duurzame mountainbikeroutes en skill parks in nauwe samenwerking met lokale grondeigenaren en mountainbikers. Sinds 2016 ontwerpt en bouwt Tracks & Trails ook duurzame ruiter- en wandelroutes. Ook voert Tracks & Trails risicoanalyses uit voor mountainbikeroutes en wedstrijdparcoursen. Vrijetijdsondernemers die geinteresseerd zijn in mountainbikers of ruiters als doelgroep kunnen Tracks & Trails inhuren voor praktische adviezen op het gebied van faciliteiten en marketing.

Een duurzame route voldoet aan de volgende eisen:

  • veroorzaakt geen schade aan bodem, aardkundige waarden, erfgoed en flora;
  • minimaliseert de verstoring van fauna;
  • minimaliseert de overlast voor andere bosbezoekers;
  • wordt bij voorkeur gebouwd en beheerd met hulp van vrijwilligers;
  • is mooi, uitdagend en veilig om te rijden;
  • zorgt voor economische spin-off.

 

Tracks & Trails is momenteel betrokken bij talloze projecten in voorbereiding. Deze projecten zitten in de initiëring-, ontwerp-, toestemming-, vergunning- of financieringfase. Projecten waarbij in het veld gewerkt wordt aan uitvoering zijn:

-Mountainbikeroute Lage Vuursche: Er wordt hard gewerkt aan de upgrade. Op sommige plekken worden nieuwe singletracks gebouwd. De bestaande paden worden opgeknapt, waarbij de technische delen gespaard worden. Eind november is de route klaar. 

-Mountainbikeroute Tilburg: De omgevingsvergunning is aangevraagd. Begin december wordt duidelijk of we verder kunnen of dat er nog meer vertraging optreedt. 

- Mountainbikeroute Sint Pietersberg, Maastricht: Na zes jaar voorbereiding is het eindelijk zover. Op 11 september is gestart met de aanleg van deze route. Veel singletrack en veel hoogtemeters. De opening is op 22 december.

 

 

 

 

 

149392929920170330130132kopiekopie.jpg
1330805332P1020052.JPG