Tracks & Trails

Tracks & Trails ontwerpt en bouwt sinds 2004 duurzame mountainbikeroutes en bikeparks in nauwe samenwerking met lokale terreineigenaren en mountainbikers. In totaal heeft Tracks & Trails al meer dan 130 mountainbikeroutes en bikeparks gebouwd. Sinds 2016 ontwerpt en bouwt Tracks & Trails ook duurzame ruiter- en wandelroutes.

Een duurzame route voldoet aan de volgende eisen:

  • Veroorzaakt geen schade aan bodem, aardkundige waarden, erfgoed en flora
  • Minimaliseert de verstoring van fauna
  • Minimaliseert de overlast voor andere bosbezoekers
  • Heeft weinig onderhoud nodig
  • Wordt bij voorkeur gebouwd en beheerd met hulp van vrijwilligers
  • Is mooi, uitdagend en veilig om te rijden
  • Zorgt voor economische spin-off

Partners