Mountainbikeroute Zelhem kids

Een van de vrijwilligers kocht tijdens het proces van de totstandkoming een stuk bos waar we doorheen mochten. Het leek hem leuk deze singletrack ‘rond’ te maken over een zandweg en er een kinderroute van te maken. En zo geschiedde.

Mountainbikeroute Vossenbos (Zelhem)

De singletracks door het Vossenbos maken onderdeel uit van de route Zelhem. Maar deze hele lange singletrack is dermate aantrekkelijk dat we verwachten dat mensen daar wel meer rondjes zouden willen rijden. Daarom is de route ook afzonderlijk uitgepijld. Een singletrack van 3,7 kilometer.

Mountainbikeroute Zelhem

Rondom Zelhem is een route gecreëerd, waarbij prachtige singletracks worden afgewisseld met zandwegen en enkele stukken asfalt. Na het rijden van de route zullen je echter vooral de prachtige singletracks door de bossen in je geheugen gegrift staan, zoals in het Hengelse Zand dat bekend is uit het nummer Oerend Hard. Nu staat het bekend […]

Presentaties KNHS

Tracks & Trails heeft in de afgelopen jaren meerdere presentaties verzorgd voor de KNHS, onder andere in het kader van de actie Adopteer je bos, een consulentenbijeenkomst en over veiligheid/aansprakelijkheid.

Upgrade ruiter/menroutenetwerk gemeente Ede

Doel was om de ruiter- en menroutes in de gemeente Ede kritisch te bezien op ontwerp en staat van onderhoud. Tracks & Trails heeft alle bewegwijzerde ruiter/menpaden in beeld gebracht en de staat van onderhoud geïnventariseerd. De resultaten zijn op verschillende momenten doorgesproken met lokale ruiters en menners, waarna er een eindrapport is opgesteld met […]

Business case ruiter/menpaden bij Staatsbosbeheer in de gemeente Apeldoorn

Tracks & Trails is door Toeristisch Platform Apeldoorn gevraagd om een business case op te stellen voor het onderhoud van het netwerk en in beeld te brengen wat er op korte termijn nodig is om het netwerk op een kwalitatief acceptabel niveau te brengen. Dit rapport richt zich op de ruiter- en menpaden van Staatsbosbeheer […]

Mountainbikeroute Austerlitz kids

In Austerlitz is aansluitend aan de bestaande route Austerlitz een kinderroute gebouwd. De heenlus is nieuw gebouwd. De teruglus gaat over de bestaande route. De nieuwe singletrack heeft kleine hoogteverschillen en op een aantal plekken zijn kuipbochten en kleine heuveltjes gebouwd om de route iets uitdagender voor kinderen te maken.

Mountainbikeroute Oostvoorne

In samenwerking met o.a. het Havenbedrijf, gemeente Westvoorne en Zuid-Hollands Landschap is een mountainbikeroute gebouwd rondom het Oostvoornse meer. Aan de noordkant volgt de route de hoge wal die het havengebied aan het zicht moet onttrekken aan de kant van het meer. Aan de westkant loopt de route over de strekdam die vrijwel volledig met […]

Mountainbikeroute Ermelo

In de gemeenten Ermelo en Harderwijk zullen twee routes worden gebouwd met een totale lengte van ongeveer 45 kilometer. Ongeveer 40% zal bestaan uit nieuw gebouwde singletracks. De routes zullen verder optimaal gebruik maken van bestaande paden en de aanwezige hoogteverschillen. Het gaat hierbij met name om beboste stuifduinen. Op termijn zullen deze routes worden […]

Ontwerp mountainbikeroute Sneek

Voor de gemeente Sneek is een mountainbikeroute rondom Sneek ontworpen. Deze urban route gaat over de afgedekte vuilstort en allerlei bosjes, bermen en taluds, waardoor het zeker de moeite waard was geweest. Helaas is de route nooit gerealiseerd door gebrek aan financiën.