Mountainbikeroute Haaksbergen (routenetwerk Twente)

Opgeleverd in 2011

De voorbereidingen hebben jaren gekost, maar toen de toestemming van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, landgoed Lankheet en talloze particuliere eigenaren en de vergunning voor de werkzaamheden in de natura2000-gebieden rond was, kon de aanleg van de route van zo’n 60 kilometer, met meer dan tien kilometer nieuwe singeltrack, van start. De singletracks zijn niet alleen met flow gebouwd, maar de zeer vele vrijwilligers en de kraanmachinist hebben ook veel kuipbochten en jumps ingebouwd, waardoor de route relatief technisch is geworden en hoog wordt gewaardeerd.