Mountainbikeroute Montfort

Opgeleverd in 2023

In Montfort is op het terrein van Limburgs Landschap en in nauwe samenwerking met deze natuurbeschermingsorganisatie een mountainbikeroute gerealiseerd. Doel was het mountainbiken in dit gebied te reguleren en het Limburgs Landschap realiseerde zich dat dit alleen zou lukken als de mountainbikeroute aantrekkelijk zou worden. Er zijn talloze nieuwe singletracks gebouwd, waarbij uiteraard goed is nagedacht over de effecten op flora en fauna en op andere recreantengroepen. Zo is bijvoorbeeld een pad vlak langs een bestaande dassenburcht weggehaald en verder weg gelegd. De das trok zich weliswaar niets aan van de wandelaars en fietsers die vlak langs zijn burcht kwamen, maar als je toch bezig bent is het beter zo’n pad even te verleggen. De route is zo’n 20 km lang en maakt goed gebruik van de onverwachte hoogteverschillen in dit gebied.