Mountainbikeroutes Zuid-Limburg (MOZL)

Opgeleverd in 2019

De routes in Zuid-Limburg lopen door een prachtig landschap en sommige kennen veel hoogteverschillen, maar op veel routes is het technische niveau laag (veel brede landbouwpaden). Sommige paden zijn erg modderig. MOZL probeert de bestaande routes in Zuid-Limburg te upgraden door o.a. singletracks toe te voegen en nieuwe routedelen toe te voegen. Tracks & Trails adviseert MOZL en vlagt een deel van de nieuwe singletracks uit.