Ontwerp mountainbikeroute Beetsterzwaag

Opgeleverd in 2009

Voor het bosgebied bij Beetsterzwaag is een integrale visie ontwikkeld, waarin ook ruimte is voorzien voor een mountainbikeroute. Er is in overleg met lokale mountainbikers en terreineigenaren een mountainbikeroute ontworpen. De route is door lokale mountainbikers gebouwd