Ruiterroute

De meeste ruiterroutes en -netwerken bestaan al zeer lang, maar voldoen niet altijd aan de verwachtingen van de verschillende typen ruiters en menners. Ook beheerders zijn soms ontevreden over bijvoorbeeld het benodigde onderhoud van sommige ruiterpaden of de ligging ervan. In dergelijke gevallen is het raadzaam om eens kritisch naar het functioneren van de route of netwerk te kijken en met creatieve oplossingen te komen. Hoe kun je ruiters en menners een optimale rijbeleving bieden en tegelijkertijd een lage onderhoudslast en weinig schade en overlast hebben? Tracks & Trails werkt al lange tijd samen met ruiters en menners en heeft meerdere projecten uitgevoerd, waaronder inventarisaties, kostenberekeningen en her-ontwerpen.