Technische ondersteuning Projectgroep MTBnetwerk Twente

Opgeleverd in 2012

In Twente zijn fondsen beschikbaar gesteld voor de aanleg van 400 kilometer additionele mountainbikeroutes. De ambtelijke groep dit dit co├Ârdineert wordt technisch ondersteund door Tracks & Trails.