Business case ruiter/menpaden bij Staatsbosbeheer in de gemeente Apeldoorn

Opgeleverd in 2019

Tracks & Trails is door Toeristisch Platform Apeldoorn gevraagd om een business case op te stellen voor het onderhoud van het netwerk en in beeld te brengen wat er op korte termijn nodig is om het netwerk op een kwalitatief acceptabel niveau te brengen. Dit rapport richt zich op de ruiter- en menpaden van Staatsbosbeheer in de gemeente Apeldoorn, maar de ambitie reikt een stuk verder. De intentie is om één groot netwerk van ruiter- en manpaden te creëren op de Veluwe. Er is voor dit gebied gekozen, omdat er snel tot resultaat kan worden gekomen dankzij steun van Staatsbosbeheer, Toeristisch Platform Apeldoorn, Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe en de gemeente Apeldoorn. Een uitbreiding naar andere gebieden in de gemeente Apeldoorn en de gemeente Barneveld zijn de eerste stappen in de intentie. Het project bij Staatsbosbeheer in de gemeente Apeldoorn kan dan als voorbeeldproject dienen.