Upgrade ruiter/menroutenetwerk gemeente Ede

Opgeleverd in 2017

Doel was om de ruiter- en menroutes in de gemeente Ede kritisch te bezien op ontwerp en staat van onderhoud. Tracks & Trails heeft alle bewegwijzerde ruiter/menpaden in beeld gebracht en de staat van onderhoud geïnventariseerd. De resultaten zijn op verschillende momenten doorgesproken met lokale ruiters en menners, waarna er een eindrapport is opgesteld met mogelijke maatregelen.