Inventarisatie ruiter/menroutenetwerk Utrechtse Heuvelrug

Opgeleverd in 2021

Op 1 januari 2022 wordt het ruiter/menvignet ingevoerd op de Utrechtse Heuvelrug. Om er voor te zorgen dat het netwerk in goede staat van onderhoud is op dat moment heeft Tracks & Trails alle route geïnventariseerd op de staat van onderhoud. Alle benodigde maatregelen zijn in beeld gebracht en de kosten die daar mee samenhangen. Gesignaleerde knelpunten waren o.a. de bebording, moddervorming, erosie en oprukkende begroeiing.