Uitwerken classificatiesystem

Opgeleverd in 2020

Tracks & Trails heeft het initiatief genomen voor de uitwerking van een classificatiesysteem voor mountainbikeroute in Nederland. Aanleiding was de komst van een commercieel vignet, de groeiende hoeveelheid vignetten en het recht doen aan ALLE typen mountainbikers (van gravelaars tot dirtjumpers). Tracks & Trails heeft het classificatiesysteem uitgewerkt in samenwerking met de NTFU en een expertgroep. De uitvoering wordt volledig onafhankelijk gedaan door de NTFU i.s.m. enkele geselecteerde inspecteurs.