Presentaties KNHS

Tracks & Trails heeft in de afgelopen jaren meerdere presentaties verzorgd voor de KNHS, onder andere in het kader van de actie Adopteer je bos, een consulentenbijeenkomst en over veiligheid/aansprakelijkheid.

Upgrade ruiter/menroutenetwerk gemeente Ede

Doel was om de ruiter- en menroutes in de gemeente Ede kritisch te bezien op ontwerp en staat van onderhoud. Tracks & Trails heeft alle bewegwijzerde ruiter/menpaden in beeld gebracht en de staat van onderhoud ge├»nventariseerd. De resultaten zijn op verschillende momenten doorgesproken met lokale ruiters en menners, waarna er een eindrapport is opgesteld met […]

Business case ruiter/menpaden bij Staatsbosbeheer in de gemeente Apeldoorn

Tracks & Trails is door Toeristisch Platform Apeldoorn gevraagd om een business case op te stellen voor het onderhoud van het netwerk en in beeld te brengen wat er op korte termijn nodig is om het netwerk op een kwalitatief acceptabel niveau te brengen. Dit rapport richt zich op de ruiter- en menpaden van Staatsbosbeheer […]

Inventarisatie ruiter/menroutenetwerk Utrechtse Heuvelrug

Op 1 januari 2022 wordt het ruiter/menvignet ingevoerd op de Utrechtse Heuvelrug. Om er voor te zorgen dat het netwerk in goede staat van onderhoud is op dat moment heeft Tracks & Trails alle route ge├»nventariseerd op de staat van onderhoud. Alle benodigde maatregelen zijn in beeld gebracht en de kosten die daar mee samenhangen. […]

Studie kosten ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

In navolging van de mountainbikers krijgen de ruiters ook een vignet op de Utrechtsen Heuvelrug om de kosten voor onderhoud te dekken. Tracks & Trails heeft de berekeningen uitgevoerd i.o.m. een stuurgroep waarin o.a. vertegenwoordigers zaten van ruiters/menners en terreineigenaren. Het vignet wordt 1 januari 2022 ingevoerd.

Studie vignetten Veluwe

De provincie Gelderland wilde inzicht hebben in de organisatie en de prijs van een mogelijk vignet voor het mountainbikeroute- en ruiter/mennetwerk op de Veluwe. Tracks & Trails heeft deze berekeningen uitgevoerd en adviezen gegeven voor de organisatie van zo’n vignettensysteem. Deze resultaten zijn gebruikt in een advies richting betrokken organisaties.